Gezinshuis Sturing

Hartelijk welkom

In ons gezinshuis heten wij kinderen welkom die in de knel zijn gekomen. Dat doen we met liefde en warmte als ouders, maar ook professioneel, met (inter)visie en een achterliggend plan. Het is precies die combinatie die ons zo aanspreekt in de opzet van gezinshuizen.

Ons gezin

Ons gezin bestaat uit vader Erwin, moeder Joke, drie biologische kinderen van 7, 11 en 13 jaar, twee pleegkinderen van 16 en 8 jaar die al langere tijd bij ons wonen en een gezinshuiskind van 15 jaar. We hebben ook een hond en een konijn.

Wij vormen een hecht gezin. We eten iedere ochtend en avond samen en bespreken elke middag na schooltijd hoe de dag tot dan toe is geweest en wat de verdere plannen van iedereen zijn. In het weekend doen we samen leuke dingen, moedigen elkaar aan bij sportactiviteiten en op zondag gaan we naar de kerk.

Onze kinderen hebben een open houding en vinden het leuk als er weer een nieuw kind bij ons komt wonen. Ook de opa’s en oma’s zijn betrokken bij ons gezinshuis. Soms passen ze een avond of een weekend op en in vakanties kunnen er kinderen bij hen logeren.

Ook oor acute nood en opvang kunnen zij inspringen. Bijvoorbeeld als  de gezinsouders ineens weg moeten (bijvoorbeeld voor dokters- of ziekenhuisbezoek)

Ons huis

Wij wonen in Ten Boer. Onze twee-onder-een-kap-woning raakt vol en wij verheugen ons daarom op de verhuizing naar een groter huis in de lente van 2018. Ten Boer is een rustig dorp met alle dagelijkse voorzieningen. In de zomer maken onze kinderen dankbaar gebruik van het openluchtbad. De oudere kinderen fietsen dagelijks naar de middelbare school in de stad Groningen.

Onze professie

Wij hebben allebei een opleiding in de zorg. Erwin is na zijn MBO-opleiding SPW begonnen als groepsleider in de gehandicaptenzorg. In 2004 startte hij Zorgboerderij Kardinge. Op dit moment is Erwin directeur bij Stichting Kringloop+. Daar begeleidt hij werknemers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren en biedt mensen graag die kans.  Erwin is een betrokken gezinshuisouder die veel praat met de kinderen en pubers in het gezin.

Joke heeft na haar SPH-opleiding 6 jaar gewerkt op behandelgroepen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Toen al droomde ze ervan zulke jongeren een plek te kunnen geven in een stabiele gezinssituatie. Joke heeft daarna gewerkt als ambulant hulpverlener bij volwassenen met een psychiatrische stoornis en in gezinnen met kinderen met pdd-nos.  Joke is er in het gezinshuis zoveel mogelijk voor de kinderen. Ze schrijft ook de benodigde verslagen en onderhoud de contacten met de betrokken instanties en de netwerken van de kinderen.

Erwin en Joke bepalen samen het beleid van het gezinshuis en de aanpak van de kinderen.

Onze aanpak

Wij geloven in de ‘kracht van het gewone leven’. Een ‘gewoon’ gezin, met een vader, een moeder, broers en zussen. Bij ons in huis gelden duidelijke regels en de dagelijkse gang van zaken is steeds hetzelfde. Zo bieden we een veilige omgeving met structuur, duidelijkheid en regelmaat. Dat geeft rust. En biedt daardoor ruimte voor warmte, aandacht en begrip.

Wij geven kinderen de kans zich verder te ontwikkelen. Daarbij spreken we zoveel mogelijk het ‘gezonde’ deel van een kind aan. We leggen de nadruk op wat goed gaat, maar bespreken ook de problemen. We helpen, steunen en adviseren elkaar. Niet alleen de ouders, ook de kinderen onderling.

Ons bedrijf

Gezinshuis Sturing is een eenmanszaak, een zelfstandige onderneming. Het gezinshuis heeft een contract met stichting Elker als onderaannemer. Wij zijn een onafhankelijk en zelfstandig gezinshuis en bieden op een professionele manier zorg in een 24×7 systeem. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij de gezinshuisouders, Erwin en Joke Sturing. We hebben een WA (bedrijfs-) verzekering met voldoende ruime dekking voor wettelijke aansprakelijkheid.

Wij kunnen schoolgaande kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Verwijzing gebeurt via Elker. Zij kennen de samenstelling van ons gezin en weten welke kinderen daarbinnen passen.