Gezinshuis Sturing

Hartelijk welkom

In ons gezinshuis heten wij kinderen welkom die in de knel zijn gekomen. Dat doen we met liefde en warmte als ouders, maar ook professioneel, met (inter)visie en een achterliggend plan. Het is precies die combinatie die ons zo aanspreekt in de opzet van gezinshuizen.

Ons gezin

Ons gezin bestaat uit vader Erwin, moeder Joke en drie biologische kinderen. De oudste dochter woont op dit moment in het buitenland. In het gezinshuis wonen 4 gezinshuiskinderen. Er is een crisisplek en er is een tuinhuis waar een plek geboden kan worden aan een tienermoeder of een jongere die zelfstandig wil leren wonen. Het tuinhuis is een zelfstandige woonunit met eigen keuken, douche en toilet.

Het gezinshuis krijgt een paar dagen per week ondersteuning van een pedagogisch medewerker. Hierdoor kunnen ze garanderen dat alle kinderen genoeg aandacht en ondersteuning krijgen.

Wij vormen een hecht gezin. We eten iedere ochtend en avond samen en bespreken elke middag na schooltijd hoe de dag tot dan toe is geweest en wat de verdere plannen van iedereen zijn. In het weekend doen we samen leuke dingen, moedigen elkaar aan bij sportactiviteiten en op zondag gaan we naar de kerk.

Onze kinderen hebben een open houding en vinden het leuk als er weer een nieuw kind bij ons komt wonen. Ook de opa’s en oma’s zijn betrokken bij ons gezinshuis. Soms passen ze een avond of een weekend op en in vakanties kunnen er kinderen bij hen logeren.

Ook bij acute nood en opvang kunnen zij inspringen. Bijvoorbeeld als  de gezinsouders ineens weg moeten (bijvoorbeeld voor dokters- of ziekenhuisbezoek)

Ons huis

Wij wonen in een rustig dorp op fietsafstand van de stad Groningen.  Wij wonen daar in een ruime, vrijstaande woning in een rustige wijk. We hebben een afgesloten tuin waar de kinderen kunnen spelen en voetballen. Springen op de trampoline is ook een populaire bezigheid. In de zomer maken onze kinderen dankbaar gebruik van het openluchtbad. De oudere kinderen fietsen dagelijks naar de middelbare school in de stad Groningen.

Onze professie

Wij hebben allebei een opleiding in de zorg. Erwin is na zijn MBO-opleiding SPW begonnen als groepsleider in de gehandicaptenzorg. In 2004 startte hij Zorgboerderij Kardinge. Op dit moment is Erwin directeur bij Stichting Kringloop+. Daar begeleidt hij werknemers met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hij is ervan overtuigd dat iedereen een bijdrage kan leveren en biedt mensen graag die kans.  Erwin is een betrokken gezinshuisouder die vooral in het weekend activiteiten met de kinderen onderneemt.

Joke heeft na haar SPH-opleiding 6 jaar gewerkt op behandelgroepen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en gedragsstoornissen. Toen al droomde ze ervan zulke jongeren een plek te kunnen geven in een stabiele gezinssituatie. Joke heeft daarna gewerkt als ambulant hulpverlener bij volwassenen met een psychiatrische stoornis en in gezinnen met kinderen met ASS.  Joke is er in het gezinshuis zoveel mogelijk voor de kinderen. Ze schrijft ook de benodigde verslagen en onderhoudt de contacten met de betrokken instanties en de netwerken van de kinderen.

Erwin en Joke bepalen samen het beleid van het gezinshuis en de aanpak van de kinderen. Ze huren een orthopedagoog in die met hen samen het beleid richting de kinderen bepaald.

Onze aanpak

Wij geloven in de ‘kracht van het gewone leven’. Een ‘gewoon’ gezin, met een vader, een moeder, broers en zussen. Bij ons in huis gelden duidelijke regels en de dagelijkse gang van zaken is steeds hetzelfde. Zo bieden we een veilige omgeving met structuur, duidelijkheid en regelmaat. Dat geeft rust. En biedt daardoor ruimte voor warmte, aandacht en begrip.

Wij geven kinderen de kans zich verder te ontwikkelen. Daarbij spreken we zoveel mogelijk het ‘gezonde’ deel van een kind aan. We leggen de nadruk op wat goed gaat, maar bespreken ook de problemen. We helpen, steunen en adviseren elkaar. Dat geldt voor de ouders en ook voor de kinderen onderling.

Ons bedrijf

Gezinshuis Sturing is een eenmanszaak, een zelfstandige onderneming. Het gezinshuis heeft een contract met stichting Elker als onderaannemer. Wij zijn een onafhankelijk en zelfstandig gezinshuis en bieden op een professionele manier zorg in een 24/7 systeem. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken ligt bij de gezinshuisouders.

Wij kunnen schoolgaande kinderen opvangen of kinderen die een andere vorm van dagbesteding hebben. Verwijzing gebeurt via Elker. Zij kennen de samenstelling van ons gezin en weten welke kinderen daarbinnen passen. Maar tegenwoordig kun je ons ook zelf benaderen met de vraag of wij plek hebben.